• Homepage
  • >
  • เราจะทำอะไรได้บ้าง?

เราจะทำอะไรได้บ้าง?

หนึ่งเส้นตาย หลายเส้นแห่งชีวิต 

เราจะต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ และงดการใช้เชื้อเพลิงฟอซซิล

ทานอาหารจากพืช

งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ได้ค้นพบว่า การเปลี่ยนมาทานอาหารจากพืช เป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การตัดเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมจากสัตว์ออกจากอาหารที่เราทาน สามารถทำให้เราลดปริมาณของก๊าซคาร์บอนที่ถูกปล่อยออกมา มากถึง 73% เลยทีเดียว

และนักวิจัยยังได้ค้นพบอีกด้วย ว่าถ้าหากผู้คนทั้งหมดบนโลกนี้เลิกทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งหมด บริเวณพื้นดินที่ใช้เพื่อการทำฟาร์มก็จะลดลงถึง 75% ซึ่งเทียบเท่าได้กับขนาดของประเทศอเมริกา ประเทศจีน ประเทศออสเตรเลีย และยุโรปรวมกันอีกด้วย

สนับสนุนพลังงานหมุนเวียน

เลือกใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ และใช้ของหมุนเวียนเมื่อสามารถทำได้

If you are in the privileged position to be able to choose the power source for your home or office, opt to install solar panels and batteries.

Support government initiatives or politicians who are in favour of renewable energies. 

ใช้พลังเสียง และยืนขึ้นเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง

ช่วยกระจายข้อมูล เกี่ยวกับสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง และมีจุดยืนเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง

ความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ เมื่อผู้นำต่างๆ ถูกผลักดันโดยประชาชนรากหญ้าทั่วไป ให้ลงมือทำเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง และถ้าหากคุณยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของกลุ่มประชาชนรากหญ้าทั้งหลาย ที่กำลังสร้างความยุติธรรมให้กับสิ่งแวดล้อมของเรา ก็สามารถเข้าไปร่วมในกลุ่มเหล่านี้ได้เลยค่ะ ที่มีทั้งผู้คนและองค์กรต่างๆรวมกัน

List of contacts for grassroots organisations:

ความยุติธรรมเพื่อสภาพอากาศ

สิทธิมนุษยชน และสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง คือเรื่องเดียวกัน

“เราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ ถ้าหากไม่เริ่มแก้ไขที่ต้นเหตุ ที่มักจะเกิดจากสังคมที่ไม่เท่าเทียมกัน เช่นฐานะ และรายได้ที่ต่างกันออกไป รวมถึงชนเผ่า ชาวเขาทั้งหลาย หรือสิทธิของผู้หญิง และการขาดแคลนการศึกษา เป็นต้น” – คุณลิน ไคลเมท สไตรค์ ไทยแลนด์

การย่อยสลาย

ย่อยสลายเศษอาหารของคุณ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทน

เมื่อเศษอาหารหรือขยะอาหารทุกนำไปทิ้งที่ถมขยะ มันจะไม่สามารถย่อยสลายเองได้ เนื่องจากขาดออกซิเจน สารอาหาร ความชื้น และอุณหภูมิที่เหมาะสม และเมื่ออาหารไม่สามารถย่อยสลายได้ ก็จะเกิดการปล่อยก๊าซมีเทนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีความอันตรายมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ถึง 34 เท่า

ขยะของเมืองไทยนั้นเป็นขยะอาหารมากถึง 64% และทางกรุงเทพมหาครก็สามารถนำขยะอาหารไปย่อยสลายได้เพียง 2% เท่านั้น ซึ่งหมายความว่า เวลาที่เราทิ้งขยะอาหาร โอกาสที่ขยะเหล่านี้จะต้องกลายไปเป็นขยะถมรวม และปล่อยก๊าซมีเทนออกมานั้น มีมากถึง 98% เลยทีเดียว

เลือกที่จะไม่สร้างขยะ

ใช้ของที่นำมาใช้ซ้ำได้ ซื้อสิ้นค้าจากร้านไม่สร้างขยะ นำของมาปรับปรุงใหม่เพื่อใช้ซ้ำ และรีไซเคิลของเก่า

การไม่สร้างขยะ ไม่ได้หมายถึงขยะพลาสติกเท่านั้น แต่หมายถึงการลดขยะทั่วไป เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือโลกของเรา โดยจะเกิดขึ้นได้จากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และทุกคนก็สามารถร่วมกันทำได้ โดยวิธีดังนี้:

  • แวะไปจับจ่ายสินค้าตามร้านที่ไม่สร้างขยะ โดยนำภาชนะสำหรับเติมสินค้าไปด้วย
  • พกอุปกรณ์และภาชนะที่ใช้ซ้ำได้เมื่อต้องออกไปข้างนอก
  • ทำอาหารทานเอง เพื่อลดขยะบรรจุภัณฑ์
  • งดการซื้อของที่ไม่จำเป็น (โดยเน้นซื้อเฉพาะของที่จะต้องใช้จริง และไม่จับจ่ายด้วยความอยากได้เพียงอย่างเดียว)
  • ซื้อเสื้อผ้ามือสอง หรือร่วมแลกเปลี่ยนเสื้อผ้า
  • ลดขยะอาหาร
  • ย่อยสลายขยะอาหาร

เลิกสนับสนุนแฟชั่นชนิดรวดเร็ว

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเลิกสนับสนุนแฟชั่นแบบรวดเร็ว

 

แฟชั่นแบบรวดเร็ว คือคำที่ใช้สำหรับแฟชั่นที่เน้นผลิตในปริมาณมากๆ ด้วยต้นทุนที่ต่ำ โดยใช้เทคนิคการผลิตที่ใช้ต้นทุนน้อย ซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นการใช้สารเคมีหรือสีย้อมที่มีอันตราย การสร้างมลพิษให้กับพื้นดินและมหาสมุทร

การผลิตสินค้าแฟชั่นในปริมาณที่มากแบบนี้ ทำให้อุตสาหกรรมนี้เป็นเหตุของการสร้างก๊าซคาร์บอนที่มหาศาล และยังทำให้ผู้คนทิ้งเสื้อผ้าบ่อยมากขึ้น เพราะราคาสินค้าที่ต่ำ

Textile production contributes more to climate change than international aviation and shipping combined”

– (House of Common Environmental Audit Committee, 2019)

ใช้รถร่วมกัน

การใช้รถร่วมกัน เป็นวิธีที่ง่ายมาก เพื่อลดการปล่อยก๊าซจากการเดินทางของคุณลงมากกว่าครึ่งหนึ่ง

เมื่อผู้คนมีจุดเริ่มเดินทาง จุดหมาย หรือจุดแวะที่อยู่ระหว่างทางเดียวกัน ก็สามารถที่จะใช้รถร่วมกันได้ เพราะการใช้รถร่วมกันนั้นสามารถช่วยใช้พื้นที่ และเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้การปล่อยก๊าซอันตรายต่างๆ ลดน้อยลงอีกด้วย

ใช้ขนส่งสาธารณะ

การใช้บริการขนส่งสาธารณะ เป็นวิธีที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของแต่ละคน ได้อย่างดีมากเลยทีเดียว รวมถึงเป็นการสนับสนุนระบบขนส่งอีกด้วย และในการสนับสนุนนี้ ก็จะสามารถเอื้ออำนวยให้กับการพัฒนาระบบขนส่งให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยการเปลี่ยนยานพาหนะเป็นชนิดที่ประหยัดพลังงาน ซึ่งสุดท้ายแล้ว ก็เป็นการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และก๊าซคาร์บอนสำหรับวันนี้ และอนาคตไปพร้อมกัน

ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า

เลือกใช้บริการ และเลือกซื้อยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า เมื่อสามารถทำได้  

ยานพาหนะไฟฟ้า สามารถลดการใช้พลังงานฟอซซิล และลดการปล่อยก๊าซอันตรายต่างๆ ที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาวะอากาศ และสร้างหมอกควันอีกด้วย

ปลูกด้วยตนเอง

เข้าร่วมสวนของชุมชน หรือปลูกอาหารเพื่อทานเองที่บ้าน

ในการปลูกอาหารเพื่อทานเอง เราสามารถตัดการสร้างก๊าซคาร์บอนได้อย่างสิ้นเชิง เพราะไม่มีการขนย้ายอาหารเกิดขึ้น รวมถึงเรายังสามารถควบคุมได้เองว่าใช้อะไรในการปลูกพืชที่เราทาน

ซึ่งก็หมายถึงการได้ดูแลดินได้อย่างดี และงดการใช้ยาฆ่าแมลง และบรรจุภัณฑ์ต่างๆอีกด้วย

หยุดสร้างขยะอาหาร

เราสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงได้ รวมถึงลดการใช้ทรัพยากรณ์น้ำและพื้นดิน โดยการหยุดสร้างขยะอาหาร

ในทุกๆปี มีขยะอาหารมากถึง 1.3 หมื่นล้านตันทั่วโลก ซึ่งก็คือ 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตขึ้นมาเพื่อการบริโภคของมนุษย์ และอาหารที่สูญเปล่านั้นก็สื่อถึงทรัพยากรณ์ที่สูญเปล่าด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นพื้นดิน น้ำ หรือพลังงานต่างๆ ซึ่งล้วนทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มากเกินความจำเป็นอีกด้วย

.

ซื้อของอินทรีย์

การจับจ่ายซื้อของสดอินทรีย์ หรือออแกนิค สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

เกษตรกรรมแบบอินทรีย์ เป็นที่ยอมรับว่าเป็นวิธีปลูกพืชที่ยั่งยืนกว่ามาก ในแง่ของการผลิตอาหาร ด้วยการงดใช้ยาฆ่าแมลง และการปลูกพืชผักที่หลายชนิด ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และทำให้คุณภาพของดินดีขึ้นมากกว่าเดิม รวมถึงช่วยลดมลพิษจากการรั่วไหลของปุ๋ยและยาฆ่าแมลงอีกด้วย

รีไซเคิล และ อัพไซเคิล

การอัพไซเคิล คือการนำสินค้าหรือวัสดุมาแปรรูป เพื่อสร้างประโยชน์ใหม่ๆ ส่วนการรีไซเคิล คือการเก็บของมาเพื่อใช้เป็นสิ่งใหม่ๆ และทั้งสองอย่างก็ทำให้เราสามารถลดประมาณของเศษขยะ ที่สุดท้ายแล้วจะต้องถูกนำไปถม ได้อย่างดีอีกด้วย

สร้างความสมดุล ให้กับการปล่อยก๊าซ

สร้างความสมดุล ให้กับการปล่อยก๊าซในแต่ละวันของตนเอง รวมถึงจากการเดินทาง

การสร้างความสมดุลให้กับการปล่อยก๊าซสู่ชั้นบรรยากาศ จริงๆทำได้ไม่ยาก เพียงแค่เราสนับสนุนองค์กรที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้ โดยการปลูกป่า การกักก๊าซมีเทน การปลูกปะการัง การใช้พลังงานทดแทน หรือการปลูกสาหร่ายทะเล เป็นต้น

คิดแบบท้องถิ้น

เราสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน โดยการหันมาสนับสนุนสินค้าในพื้นที่ของต้นเอง

เมื่อพูดถึงอาหาร การจับจ่ายในท้องถิ่นนั้นสำคัญมาก เพราะการซื้อผักและผลไม้ ไม่ได้เป็นเพียงการสนับสนุนเกษตรกรรมในพื้นที่ แต่ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อีกด้วย และยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นการใช้บรรจุภัณฑ์น้อยลง ซึ่งจะสามารถช่วยลดขยะและพลังงานฟอซซิลได้อีกด้วย

Scroll to Top